TELÈFONS
D'INTERÉS

Et facilitem els telèfons de contacte que pots necessitar durant la visita a Cabanes

Telèfons
d'interés

Et facilitem els telèfons de contacte que pots necessitar durant la visita a Cabanes.

Ajuntament.
Telèfon: 964 331001

Tinença d’Alcaldia Venta San Antoni – Estació.
Telèfon: 964 319659

Serveis Socials.
Telèfon: 964 331112

Biblioteca.
Telèfon: 964 657115

Oficina de Turisme.
Telèfon: 964 657032

Casal Jove.
Telèfon: 964 332275

Escola Infantil Municipal.
Telèfon: 964 331534

CEIP Nostra Senyora del Bon Succés de Cabanes.
Telèfon: 964 738370

IES Alfons XIII de Cabanes.
Telèfon: 964 399020

Ambulatori de Cabanes.
Telèfon: 964 739470

Ambulatori de Ribera de Cabanes. 
Telèfon: 964 739772

Ambulatori de Benlloch. 
Telèfon: 964 739490

Centre de Salut de Vall d’Alba. 
Telèfon: 964 390400

Hospital General de Castelló. 
Telèfon: 964 725000

Hospital Provincial de Castelló.
Telèfon: 964 359700

Hospital de La Magdalena. 
Telèfon: 964 244401 / 964 253736

Hospital de la Plana. 
Telèfon: 964 399775

Ciutat Sanitària La Fe.
Telèfon: 964 862700

Mª Ángeles Colino. 
Telèfon: 964 331338

Gilabert Tomás Riverola. 
Telèfon: 964 331129

Ribera de Cabanes.
Guàrdia Civil (Cabanes).
Telèfon: 964 331002 / 062

Consorci de residus.
Telèfon: 900103662

Correus Cabanes.
Telèfon: 964 331556

Parròquia San Joan Baptista (Cabanes).
Telèfon: 964 331034

Parròquia Nostra Senyora de l’Assumpció (La Ribera). 
Telèfon: 676916540

FACSA Cabanes. 
Telèfon: 964 332170

RENFE (Castelló).
Telèfon: 964 214532

Bombers.
085

Coordinació d’emergències. 
012