Telèfons
d'interés

Et facilitem els telèfons de contacte que pots necessitar durant la visita a Cabanes

Telèfons
d'interés

Et facilitem els telèfons de contacte que pots necessitar durant la visita a Cabanes.

Ajuntament.
Tel: 964 331001

Tinença d’Alcaldia Venta San Antoni – Estació.
Tel: 964 319659

Serveis Socials.
Tel:964 331112

Biblioteca.
Tel: 964 657115

Oficina de Turisme.
Tel: 964 657032

Casal Jove.
Tel: 964 332275

Escola Infantil Municipal.
Tel: 964 331534

CEIP Nostra Senyora del Bon Succés de Cabanes.
Tel: 964 738370

IES Alfons XIII de Cabanes.
Tel: 964 399020

Ambulatori Cabanes.
Tel: 964 739470

Ambulatori Ribera de Cabanes. 
Tel: 964 739772

Ambulatori Benlloch. 
Tel: 964 739490

Centre de Salut Vall D’Alba. 
Tel: 964 390400

Hospital General de Castelló. 
Tel: 964 725000

Hospital Provincial de Castelló.
Tel: 964 359700

Hospital de La Magdalena. 
Tel:  964 244401 / 964 253736

Hospital de la Plana. 
Tel: 964 399775

Ciutat Sanitària La Fe.
Tel: 964 862700

Mª Ángeles Colino. 
Tel: 964 331338

Gilabert Tomás Riverola. 
Tel: 964 331129

Ribera de Cabanes.
Guàrdia Civil (Cabanes).
Tel: 964 331002 / 062

Consorci de resídus.
Tel: 900103662

Correus Cabanes.
Tel: 964 331556

Parròquia San Joan Baptista (Cabanes).
Tel: 964 331034

Parroquia Ntra Senyora de l’Assusumpción (La Ribera). 
Tel: 676916540

FACSA Cabanes. 
Tel: 964 332170

RENFE (Castelló).
Tel: 964 214532

Bombers.
085

Coordinació d’emergències. 
012