Avís legal

Es considera usuari del present lloc web qualsevol persona que hi accedisca i l’utilitze. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes al present Avís Legal i a les especials que s’hi puguen establir per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la constrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que de la mateixa hagen pogut fer terceres persones.

Es prohibix la reproducció total o parcial dels continguts d’aques web sense citar-ne l’origen o sol·licitar autorització.

L’Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega al mateix, o de tancar-lo sense avís previ.

L’Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, als llocs webs de tercers, als quals es puga accedir mitjançant enllaços situats al lloc web de l’Ajuntament.

En cas de fòrums oberts o espais d’opinió als seus llocs web, l’Ajuntament no s’obliga a controlar les opinions o informacions expressades pels usuaris, però es reserva el dret d’eliminar-ne les que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.

L’Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjuís que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions al funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a aquest Ajuntament, o com a conseqüència d’ajustos o problemes tècnics propis, així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament.

La informació administrativa publicada a este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se a Diaris i Butlletins Oficials, l’edició dels quals és l’unic instrument que dóna fe de l’autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar-se cap efecte jurídic vinculant. És deure de l’usuari constrastar dita informació amb l’existent als Diaris i Butlletins Oficials, en el seu cas, o amb l’obrant a les dependències pertinents de l’Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En consequència, l’Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjuís que l’ús de la dita informació poguera ocasionar.

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establerts al present Avís Legal.